Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία

Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία» που έλαβε χώρα το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα: 13:00 – 15:00 στο Ξενοδοχείο Παρυφές στη Γρίβα Παιονίας. Η εκδήλωση αποτέλεσε μία πρωτοβουλία της Νέας Ομοσπονδίας «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΕΑΣΘ) σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεχαΐδου (ΙΚΕΠ). Παρουσιάστηκε επίσης το εργαλείο των μικροπιστώσεων ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των πολύ μικρών και μικρών αγροτικών επιχειρήσεων.
Η κ.Κεχαΐδου Ιωάννα, Ιδιοκτήτης του ομώνυμου ΙΚΕΠ, μέσα από την ομιλία της ανέδειξε τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι Αγρότες της περιοχής της Παιονίας.
Ο κ.Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣΘ έδωσε λύσεις στους προβληματισμούς των παραγωγικών φορέων της περιοχής.
Ο κ.Δρόσος Αχιλλέας, Υπεύθυνος του Γραφείου Μελετών της ΕΑΣΘ ενημέρωσε του παραγωγικούς φορείς της περιοχής για τα προγράμματα που ήδη τρέχουν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και αυτά τα οποία είναι σε αναμονή.
Ο κ. Νεοκλής Στάμκος, Project Manager και CFO του ΚΕΠΑ, μέσα από την ομιλία του, ανέδειξε τη δυναμική και τις προοπτικές των μικρο-χρηματοδοτήσεων αλλά και των Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Services) σε συνδυασμό με τα Σχέδια Βελτιώσεων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Τέλος ο κ.Τσιχήτας Χρήστος, Πρόεδρος της ΕΑΣΘ ανέδειξε τη δυναμική που έχουν οι Παραγωγικοί Φορείς της Παιονίας, τα Σχέδια της Ε.Ε. για την τρέχουσα ΚΑΠ, αλλά και για την επόμενη και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει γόνιμους προβληματισμούς με παραγωγικούς φορείς, νέους αγρότες και δυνητικούς εξαγωγείς (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις) του Δήμου Παιονίας, σε ζητήματα αγροτικής επιχειρηματικότητας στην ακριτική περιοχή μας.