Ασφαλιστικά Ταμεία

 

 • Προσυνταξιοδοτικός έλεγχος & αίτηση για σύνταξη - Το κόστος υπολογίζεται κατά περίπτωση

 • Έκδοση κωδικών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των ασφαλιστικών φορέων - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Διακοπή της ασφάλισης στον ΟΓΑ λόγω ασφάλισης σε άλλο φορέα - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Έκδοση - Ανανέωση Βιβλιαρίου Ασθενείας - Κόστος υπηρεσίας 5€

 • Απογραφή & απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσα ασφαλισμένων μελών (σύζυγοι - τέκνα) του ΙΚΑ - Κόστος υπηρεσίας 10€

 • Έκδοση - Θεώρηση Βιβλιαρίου Ασθενείας - Κόστος υπηρεσίας 5€

 • Κατάταξη ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε κατώτερηασφαλιστική κατηγορία - Κόστος υπηρεσίας 20€ 

 • Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών - Κόστος υπηρεσίας 10€

 • Μεταφορά σύνταξης θανόντα συνταξιούχου του ΟΑΕΕ στην/στον σύζυγο - Το κόστος υπολογίζεται κατά περίπτωση

 • Συγκεντρωτική κατάσταση Ενσήμων ΙΚΑ - Κόστος υπηρεσίας 5€

 • Χορήγηση εξόδων κηδείας - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Ασφαλιστική Ενημερότητα - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Εγγραφή - Επανεγγραφή σε ασφαλιστικούς φορείς (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ) - Κόστος υπηρεσίας 25€

 • Διαγραφή από ασφάλιση σε ασφαλιστικούς φορείς (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ) - Κόστος υπηρεσίας 25€