ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέο Πρόγραμμα για τους Αγρότες: «Μέτρο 16: Συμπράξεις μέσω Συνεργασίας»

Από τις 6 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο της Συνεργασίας οι ενδιαφερόμενοι ώστε να στήσουν μία επιχειρησιακή ομάδα με 5.000€, ενώ για τη Δράση που αφορά την κάλυψη των δαπανών για την υλοποίηση του αγροτικού project θα ανακοινωθεί άλλη ημερομηνία.

Νέο Πρόγραμμα για τους Αγρότες: «Μέτρο 16: Συμπράξεις μέσω Συνεργασίας»

Από τις 6 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο της Συνεργασίας οι ενδιαφερόμενοι ώστε να στήσουν μία επιχειρησιακή ομάδα με 5.000€, ενώ για τη Δράση που αφορά την κάλυψη των δαπανών για την υλοποίηση του αγροτικού project θα ανακοινωθεί άλλη ημερομηνία.

ΕΣΠΑ "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου"

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:
Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος)
ή υπό προϋποθέσεις,
Σχήμα 2: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:
- την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και
- την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Σελίδες