ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία!!!

Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΑΣΘ) σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεχαΐδου (ΙΚΕΠ) σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: "Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία" το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα: 13:00 - 15:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας.

Μέχρι 27 Μαρτίου ΑΙΤΗΣΗ για νέες άδειες οινάμπελων!!!

Θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% (περίπου 6.400 στρέμματα) του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας και θα κατανεμηθούν σε επίπεδο χώρας.

Υπενθυμίζεται το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης, με ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1στρ. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.
Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί.

Η επιτυχία της Ημερίδας μας!!!

Στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Σχέδια Βελτίωσης & Χρηματοδότηση Αυτών» που συνδιοργανώθηκε από τη δράση: Microstars και το Ιδιωτικό ΚΕΠ Κεχαΐδου, την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 στην έδρα του Ιδιωτικού ΚΕΠ, παρουσίασε:
Ο κ.Κεχαϊδης Ιωάννης αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δίνονται στις Γεωργικές Επιχειρήσεις μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης τόσο στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ο κ. Κατσαρέλλος, Υπεύθυνος του Γραφείου Microstars στο Κιλκίς, μέσα από την ομιλία του, ανέδειξε τη δυναμική και τις προοπτικές των μικρο-χρηματοδοτήσεων αλλά και των Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Services), ενώ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει γόνιμους προβληματισμούς με νέους αγρότες και δυνητικούς εξαγωγείς (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις) του Δήμου Παιονίας, σε θέματα επιχειρηματικότητας σε ακριτικές περιοχές.

Σελίδες