ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία

Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΑΣΘ) σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεχαΐδου (ΙΚΕΠ) σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: "Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία" το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα: 13:00 - 15:00 στο Ξενοδοχείο Παρυφές στη Γρίβα Παιονίας.

Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία!!!

Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΑΣΘ) σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεχαΐδου (ΙΚΕΠ) σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: "Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία" το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα: 13:00 - 15:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας.

Μέχρι 27 Μαρτίου ΑΙΤΗΣΗ για νέες άδειες οινάμπελων!!!

Θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% (περίπου 6.400 στρέμματα) του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας και θα κατανεμηθούν σε επίπεδο χώρας.

Υπενθυμίζεται το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης, με ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1στρ. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.
Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί.

Σελίδες