ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μέχρι 20 Μαΐου Αιτήσεις Αναδιάρθρωσης Αμπελιών!!!

Μέχρι τις 20 Μαΐου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι αμπελουργοί για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που επιδοτεί την εκρίζωση, αναφύτευση και βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.
Αναλυτικότερα:
Εκρίζωση και προστασία εδάφους-αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία από τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την ΥΑ Ταξινόμησης (ΦΕΚ 225Β/2014)
Φύτευση αμπελώνων
-Σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης προερχόμενων από το εθνικό αποθεματικό πριν το 2016. Οι εν λόγω άδειες θα μπορούν να λάβουν στήριξη μέχρι το οικονομικό έτος 2018,ανεξάρτητα εάν η διάρκεια ισχύος της άδειας επεκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής.
-Σε κατόχους αδειών φύτευσης από μετατροπή σύμφωνα με την ΥΑ 3535/96221/07-09-2015
-Σε κατόχους αδειών αναφύτευσης που έχουν παραχωρηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 66 του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία

Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία» που έλαβε χώρα το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα: 13:00 – 15:00 στο Ξενοδοχείο Παρυφές στη Γρίβα Παιονίας. Η εκδήλωση αποτέλεσε μία πρωτοβουλία της Νέας Ομοσπονδίας «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΕΑΣΘ) σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεχαΐδου (ΙΚΕΠ). Παρουσιάστηκε επίσης το εργαλείο των μικροπιστώσεων ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των πολύ μικρών και μικρών αγροτικών επιχειρήσεων.
Η κ.Κεχαΐδου Ιωάννα, Ιδιοκτήτης του ομώνυμου ΙΚΕΠ, μέσα από την ομιλία της ανέδειξε τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι Αγρότες της περιοχής της Παιονίας.
Ο κ.Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣΘ έδωσε λύσεις στους προβληματισμούς των παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Σελίδες