Επιδόματα

 

  • Οικογενειακό επίδομα Α21 - Κόστος υπηρεσίας: 20€ αν υποβάλλετε πρώτη φορά αίτηση για το επίδομα

  • Οικογενειακό επίδομα Α21 - Κόστος υπηρεσίας: 10€ αν έχετε υποβάλλει αίτηση και το προηγούμενο έτος

  • Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης - Κόστος υπηρεσίας 5€

  • Αίτηση για το επίδομα ενοικίου, σίτισης & ηλεκτρικού ρεύματος - Κόστος υπηρεσίας 15€

  • Αίτηση εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος - Κόστος ελέγχου επιλεξιμότητας: 10€ - Κόστος υποβολής αίτησης μετά τον έλεγχο της επιλεξιμότητας: 10€

 

  • Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ - Κόστος υπηρεσίας 15€

  • Αίτηση για το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτος 2016 - Κόστος υπηρεσίας 10€

  • Συμπλήρωση Βιογραφικού Σημειώματος στον ΟΑΕΔ - Κόστος υπηρεσίας 10€

  • Πρόγραμμα επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015/2016 - Κόστος υπηρεσίας 10€

  • Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 19.101 Θέσεων Πλήρους Απασχόλησης - Κόστος υπηρεσίας 10€