Γενικές Υπηρεσίες

 

 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας - Κόστος υπηρεσίας 2€

 • Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Κόστος υπηρεσίας 2€

 • e- Παράβολο - Κόστος υπηρεσίας 3€ για την έκδοση, 5€ σε περίπτωση άμεσης πληρωμής

 • Δήλωση ακατάσχετου - Κόστος υπηρεσίας 5€

 • Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Κόστος υπηρεσίας 2€

 • Υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων - Κόστος υπηρεσίας 15€

 

 • Έκδοση φόρου πολυτελούς διαβίωσης - Κόστος υπηρεσίας 5€

 • Έκδοση ταυτότητας οφειλής για πληρωμή χρεών - Κόστος υπηρεσίας 2€

 • Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" - Κόστος υπηρεσίας 30€

 • Ρύθμιση χρεών στην εφορία - Κόστος υπηρεσίας 10€

 • Απενεργοποίηση ΑΦΜ λόγω θανάτου - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Φορολογική Ενημερότητα - Κόστος υπηρεσίας 2€

 

 • Φορολογική Ενημερότητα στη ΔΟΥ - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Μεταβολή στοιχείων - Κόστος υπηρεσίας 15€

 • Έκδοση Κλειδάριθμου - Κόστος υπηρεσίας 10€

 • Έκδοση ΑΦΜ - Κόστος υπηρεσίας 25€

 • Αλλαγή ΔΟΥ - Κόστος υπηρεσίας 15€

 • Επανέκδοση Διπλώματος Οδήγησης - Κόστος υπηρεσίας 20€

 

 • Δίπλωμα οδήγησης νέου τύπου - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Ανανέωση Άδειας Οδήγησης - Κόστος υπηρεσίας 30€

 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος - Κόστος υπηρεσίας 10€

 • Άδεια Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Κόστος υπηρεσίας 150€

 • Ετήσιο πακέτο πληρωμής λογαριασμών - Κόστος υπηρεσίας 20€