Δ.Ε.Κ.Ο

 


  • Ετήσιο πακέτο πληρωμής λογαριασμών - Κόστος υπηρεσίας: 20€/ ετήσιο πακέτο πληρωμών

  • Αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΠ) - Κόστος υπηρεσίας 30€

  • Μεταβολή προσωπικών στοιχείων Δ.Ε.Η. - Κόστος υπηρεσίας 5€

  • Κοινωνικό Τιμολόγιο - Κόστος υπηρεσίας 25€