Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 

 • Μεταβολή ΚΑΔ - Κόστος υπηρεσίας 30€

 • Έναρξη Υποκαταστήματος - Κόστος υπηρεσίας 50€

 • Διακοπή Υποκαταστήματος - Κόστος υπηρεσίας 50€

 • Έναρξη Επιχείρησης - Κόστος υπηρεσίας 150€

 • Διακοπή Επιχείρησης - Κόστος υπηρεσίας 150€

 • Βεβαίωση κερδών από ΟΠΑΠ (για φορολογική χρήση) - Κόστος υπηρεσίας 10€

 

 • Φορολογική τακτοποίηση συλλόγων - Το κόστος υπολογίζεται ανα περίπτωση

 • Φορολογικές Δηλώσεις - Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

 • Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Το κόστος υπολογίζεται ανά περίπτωση

 • Αγρότες ειδικού καθεστώτος - Το κόστος υπολογίζεται ανά περίπτωση

 • Αγρότες κανονικού καθεστώτος - Το κόστος υπολογίζεται ανά περίπτωση

 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φωτοβολταικά Συστήματα) - Το κόστος υπολογίζεται ανά περίπτωση