Φενδάκη Λίνα

Υπεύθυνη Λειτουργίας ΙΚΕΠ, ΤΕΙ Λογιστικής Καβάλας