Πένκη Δήμητρα

Υεπύθυνη Μισθοδοσίας, Πτυχιούχος ΤΕΙ Διοίκησης Μεσολλογίου