Βαλτάρας Θεόφιλος

Πτυχιούχος ΙΕΚ Πληροφορικής, Υπεύθυνος Λογιστηρίου