Κεχαΐδης Ιωάννης

Ιδιοκτήτης, Υπεύθυνος ολικής διαχείρισης της επιχείρησης, Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ΜΒΑ "Διοίκηση Επιχειρήσεων", PM1.