Νομικά Έντυπα


 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας - Κόστος υπηρεσίας: 20€

 • Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης - Κόστος υπηρεσίας 15€

 • Πιστοποιητικό Γέννησης - Κόστος υπηρεσίας 15€

 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου - Κόστος υπηρεσίας 15€

 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Περί Μη Πτώχευσης - Κόστος υπηρεσίας: 20€

 • Περί Μη Λύσεως Γάμου - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Περί Δημοσίευσης Διαθήκης - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Εγγύτερων Συγγενών - Κόστος υπηρεσίας 20€

 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου - Κόστος υπηρεσίας 20€
Εταιρίες & Επιχειρήσεις


 • Αυταπογραφή νομικών προσώπων - Κόστος υπηρεσίας: 20€ για Ο.Ε. και Ε.Ε., 50€ για Α.Ε.

 • Μεταφορά Έδρας - Το κόστος υπολογίζεται ανά περίπτωση

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που αφορούν το Κληρονομικό Δίκαιο - Το Κόστος υπολογίζεται ανά περίπτωση