Υπηρεσίες
Γενικές Υπηρεσίες

Επίλυση εργατικών, ασφαλιστικών και φορολογικών θεμάτων για τον κάθε πολίτη...

Διαβάστε περισσότερα
Λογιστικές - Φοροτεχνικές

Ίδρυση, Διακοπή επιχείρισης, Μεταβολές ΚΑΔ, Φορολογικές Δηλώσεις...

Διαβάστε περισσότερα
Ασφαλιστικά Ταμεία

Προσυνταξιοδοτικοί έλεγχοι, Ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών, Βιβλιάρια...

Διαβάστε περισσότερα
Επιδόματα

Ενημέρωση, Υποβολές αιτήσεων, Α21, Επίδομα Θέρμανσης, Κοινωνικός Τουρισμός...

Διαβάστε περισσότερα
Δ.Ε.Κ.Ο. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΠ)

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Επανασύνδεση, Διακοπή, Κοινωνικό Τιμολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα
Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης

Υπηρεσίες για σωστή διαχείριση οικονομικών πόρων, Συμβουλευτική...

Διαβάστε περισσότερα
Νομικά Έντυπα

Πιστοποιητικά όλων των ειδών, Βεβαιώσεις, Ληξιαρχικές Πράξεις, Πινοικό Μητρώο...

Διαβάστε περισσότερα
Κάτοικοι Εξωτερικού

Αναλαμβάνουμε όλα τα θέματα που άπτονται της φορολογίας των κατοίκων εξωτερικού...

Διαβάστε περισσότερα
Υπηρεσίες ΙΧ-ΕΙΧ-Γεωργικού Ελκυστήρα-ΑΜΠΧ

Εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό, Διαγραφές, Μεταβιβάσεις, Πινακίδες ...

Διαβάστε περισσότερα