Αιτήσεις

ΟΑΕΔ: Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 1.295 ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. .

Νέα Ρύθμιση οφειλών από τη ΔΕΗ!!!

– Για όσους, στις 31 Ιανουαρίου, θα έχουν οφειλή μικρότερη των 500€, η ΔΕΗ αποφάσισε αναστολή

πληρωμής του χρέους αυτού μέχρι 31.12.2017 και επιπλέον έκπτωση 10% στους τρέχοντες

λογαριασμούς, υπό τον όρο να εξοφλούνται έγκαιρα. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να

υποβάλουν αίτηση από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2017.

– Για οφειλές έως 1000€, θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή, αλλά με άμεση καταβολή της 1ης δόσης.

– Για οφειλές πάνω από 1.000€, έχουμε είτε προκαταβολή 10% και ρύθμιση σε 18 δόσεις, είτε προκαταβολή 20% και ρύθμιση σε 36 δόσεις.

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Εξαιρούνται οι ευάλωτοι πελάτες και οι αγρότες, όπου οι σημερινές ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Επίσης ισχύει έκπτωση 15% για όσους εξοφλούν έγκαιρα τους λογαριασμούς και τις δόσεις.