Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Επιδότησης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ορίζεται το διάστημα από 23 Μαρτίου 2017 έως και 17 Μαΐου 2017.

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», του ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας, είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

- Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ενίσχυση 65% στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων!!!

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε για το Υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» θα υπάρχουν δύο ενισχυόμενες δράσεις για «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν»:
Α) Δράση 4.2.2. Θα ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή γεωργικών προϊόντων και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.
Β) Δράση 4.2.3. Θα ενισχύονται αιτήσεις από επαγγελματίες αγρότες που επεξεργάζονται πρώτη ύλη από γεωργικό προϊόν, με σκοπό το τελικό προϊόν να μην είναι γεωργικό.
Η χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων:
Α) Δράση 4.2.2 από 100.000€ έως 5 εκατ. €
Β) Δράση 4.2.3 από 50.000€ έως 300.000€

Ενισχύστε την ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ της επιχείρησης σας!!!

 

Ειδικά Προγράμματα Μικροπιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονώνουν την ρευστότητα της επιχείρησης σας!!!

Σε συνδυασμό με εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη.

Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε:

·         Διάγνωση Επιχειρηματικού Σχεδίου